Stichting Oosters-orthodoxe Theologie, Spiritualiteit en Praxis

ACEOT wordt ondersteund door de Stichting Oosters-orthodoxe Theologie, Spiritualiteit en Praxis. Deze stichting is een anexe instelling van de Orthodoxe Kerk in Nederland en valt daarmee onder de groepsbeschikking van de Belastingdienst ten aanzien van de status van Algemeen nut beogende instelling (ANBI). Giften aan de stichting kunnen worden afgetrokken van de belasting.

 
Doelstelling van de stichting:
Het bevorderen van de kennis van de levende wereld achter iconen, Orthodoxekerkzang en Dostojevski

Beknopt beleidsplan voor de verwezenlijking van deze doelstelling:

A. Theologie
De stichting bijvert zich voor de wetenschappelijke bestudering in Nederland van de derde grote stroming van het christendom door:
a. het oprichten en onderhouden van het Amsterdam Centre for Eastern Orthodox Theology met een bijbehorend (gast)hoogleraarschap
b. ondersteuning van academisch onderzoeken op het gebied van de Oosters-orthodoxe theologie en haar inculturalisatie (in Europa)
c. ondersteuning van bijbehorend onderwijs, met name ter (na)scholing van Orthodoxe geestelijke verzorgers voor Nederlandse gevangenissen, ziekenhuizen, scholen en de krijgsmacht

B. Spiritualiteit

De stichting wil tegemoet komen aan de groeiende interesse in de Orthodoxe spiritualiteit door lezingen, publicaties en mediaoptredens voor een breed publiek.

C. Praxis

De stichting ondersteunt praktische projecten vanuit de Oosters-orthodoxe kerk op het gebied van pastoraat en diakonaat, indien mogelijk in samenwerking met katholieken en protestanten, waarbij kennis, kunde en spiritualiteit gedeeld kunnen worden.

Het bestuur van de stichting:
voorzitter: prof dr M. Antokolskaia
secretaris: dr J.G van der Tak
penningmeester: ing. J.M van der Kamp
De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging.
Het bestuur heeft als directeur aangesteld dr Michael Bakker. die hiervoor geen bezoldiging van de stichting ontvangt, wel vergoeding van zijn onkosten. Hij heeft wel een deeltijdaanstelling aan de Faculteit der Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit. De stichting vergoedt de reis- en onkosten van de gasthoogleraar prof. dr. Andrew Louth.
 
Zie voor een overzicht van de activiteiten onder Courses. De financiŽle verantwoording bestaat uit: 2012 Overzicht, 2012 Inkomsten en Uitgaven, 2013 Overzicht en 2013 Inkomsten en Uitgaven.

Het rekeningnummer van de stichting is 5391620, t.n.v. St Oosters-orthodoxe Theologie Praxis, te Amsterdam
IBAN: NL35INGB0005391620
BIC: INGBNL2A
 
 
Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer is: 8224.19.956
 
De stichting is voor de Belastingdienst een annexe instelling van de Orthodoxe Kerk in Nederland. Zij valt onder de groepsbeschikking van OKiN.
 
 
 
Correspondentieadres:
Icaruslaan 18
1185 JM Amstelveen
email: hvdtak@xs4all.nl
tel.: 020-6414528